Dưới đây là giá xuyên cơ thể của chúng tôi. Tất cả các khuyên bao gồm đồ trang sức với dịch vụ. Chúng tôi có một thợ xỏ khuyên nam và nữ tại chỗ hàng ngày. Chúng tôi chấp nhận khách hàng đến xỏ khuyên.

Nếu bạn muốn có một cuộc hẹn với một nghệ sĩ cơ thể để xỏ khuyên trên cơ thể, vui lòng nhấp vào đây. Câu hỏi? Gọi 404-973-7828.

Bộ phận sinh dục

  • Xỏ khuyên riêng cho nữ – $150+
  • Xỏ lỗ riêng cho nam - $200+
  • Exotic Piercing $125 – $300