Iron Palm Tattoos là một tiệm xăm đa phong cách. Chúng tôi có hình xăm tối thiểu là 100 đô la và tính phí theo giờ trừ khi có quy định khác. Giá cả khác yêu cầu tư vấn trực tiếp MIỄN PHÍ. Mặc dù chúng tôi không thể báo giá công việc tùy chỉnh trên điện thoại mỗi nghệ sĩ sẽ tư vấn miễn phí trực tiếp, đây sẽ là giá gần đúng. Tư vấn được thực hiện trong giờ làm việc của chúng tôi.

Nếu bạn không phải là người địa phương và đang đi du lịch tp Iron Palm, chúng tôi khuyên bạn nên đặt một nghệ sĩ đầu tiên để đảm bảo nghệ sĩ bạn thích sẽ có mặt khi bạn đến.

Nghệ sĩ xăm hình nữ

Chúng tôi hiện có hai nghệ sĩ xăm hình nữ: Máy Bay Giấy Jane và Khem.

Kiểu hình xăm

Các nghệ sĩ xăm Iron Palm thường xuyên thực hành nhiều phong cách, thường trong cùng một ngày cho các khách hàng khác nhau. Dưới đây là danh sách các loại hình xăm chúng tôi cung cấp với các ví dụ được thực hiện tại Iron Palm.